ساعت اقتصادی فارکس

ساعت به وقت GMT است و زمان باز شدن بورس های سیدنی، توکیو،لندن و نیویورک را نشان می دهد. همینطور می توانید با ابزار های بالای صفحه میزان اسپرد،حجم معاملات و تغییرات هر نماد را برسی کنید.

close Menu
ورود عضویت