برکسیت بدون توافق و رکود انگلستان
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۳۵

مامور مالی کشور انگلستان می گوید که اگر برکسیت بدون توافق وجود داشته باشد این کشور در سال آینده در رکود خواهد بود . اداره برنامه ریزی بودجه می گوید که رشد اقتصاد تا پایان 2020 اگر اتحادیه اروپا را بدون توافق ترک کند 2% کاهش خواهد داشت . او می گوید که این منجر به افزایش بدهی عمومی به میزان 30 میلیارد پوند خواهد شد . اخیرا نگرانی ها از پیامد برکسیت بدون توافق افزایش یافته است . مخالفان رهبری توری گفتند : آ نها قصد دارند اتحادیه اروپا را بدون توافق ترک کنند .انگلستان قرار است که اتحادیه اروپا را تا 31 اکتبر ترک کند . در نخستین ارزیابی اثر اقتصادی سناریو برکسیت بدون توافق ، OBR می گوید که اقتصاد انگلستان در سال 2020 قبل از بهبودی 2021 افت خواهد کرد . این به عنوان تعرفه 4% خواهد بود که تحمیل می شود بر کالاهایی که در اتحادیه اروپا معامله می شود " عدم اطمینان و کاهش اعتماد " مانع سرمایه گذاری می شود در حالی که موانع تجاری بیشتر با اتحادیه اروپا برصادرات تا ثیر می گذارد .OBR می گوید : این ها اقتصاد را به سمت رکود می برد و ارزش دارایی و پوند به سرعت کاهش می یابد . او اضافه می کند : که این منجر به سوق دادن بخش عمومی به قرض گرفتن 30 میلیارد پوندی برای یکسال می شود در حالی که بدهی به میزان 12% بالاتر تا 2024 باقی می گذارد.

close Menu
ورود عضویت