بانک اسپانیا برآورد رشد اقتصادی را کاهش داد
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۴۳

بانک اسپانیا اعلام کرده است که با توجه به داده های اقتصادی نسبت به بهبود شرایط ناحیه یورو بدبین می باشد. به عقیده آنها بهبود شرایط زمان زیادی را می طلبد و آنها نگران این زمان مازاد هستند.

پیش بینی کسری بودجه بانک اسپانیا مقدار 2.4% برای سال 2019، 1.8% برای سال 2020، و 1.5% برای سال 2021 می باشد.

پیش بینی تورم نیز مقدار 1.1% برای سال 2019، و مقدار 1.4% برای سال 2020 می باشد.

برآورد این بانک از میزان رشد سال 2019 از 2.4% به 2%، برای سال 2020 به 1.7% و برای سال 2021 نیز به 1.6% کاهش یافته است.


منبع: livesquawk

close Menu
ورود عضویت