گزارش COT طلا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲

گزارش COT طلا (فیوچرز)


سوداگران کلان:


موقعیت های باز خرید : 341,511

موقعیت های باز فروش: 58,912

آربیتراژ: 65,382


معاملات تجاری:


موقعیت های باز خرید: 163,008

موقعیت های باز فروش: 481,407


سوداگران خرد:


موقعیت های باز خرید: 61,089

موقعیت های باز فروش: 25,289


تغییرات نسبت به گزارش هفته گذشته


سوداگران کلان:


موقعیت های باز خرید: 7,397

موقعیت های باز فروش: -5,477

آربیتراژ: 4,345


معاملات تجاری:


موقعیت های باز خرید: 6,947

موقعیت های باز فروش: 19,735

close Menu
ورود عضویت