کاهش نرخ بهره فدرال و سیاست گذاران
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۴۳

سه رییس فدرال رزرو در روز سه شنبه راجع به احتمال کاهش نرخ بهره توسط آمریکا در پایان ماه جاری نظراتی داده اند. این سه رییس فدرال رزروهای شیکاگو، دالاس و سانفرانسیسکو معتقدند که در مورد چگونگی کاهش نرخ بهره، میزان این کاهش و ضرورت آن سخنی به میان نیامده است.

ایوانز، رییس فدرال رزرو شیکاگو فکر می کند که یک کاهش نرخ بهره 50 درصدی پیش از پایان سال می تواند بر تورم و بالا رفتن آن تاثیر بگذارد. وی گفته که چنین کاهشی برای دستیابی به تورم 2% تا سال 2020 لازم است. وی و سایر روسای بانکها نگران کاهش اعتبار خود در صورت عملکرد نادرست هستند، چرا که به این ترتیب، سیاست های آنان تاثیرگذاری خود را از دست می دهند.

رابرت کاپلان، رییس فدرال رزرو دالاس نیز به نرخ بهره معتقد نیست مگر بعنوان شیوه ای برای تعدیل شرایط منحنی اوراق قرضه. وی به ریسک های موجود برای سرمایه گذاران اوراق قرضه و شکل منحنی و وارونگی آن اشاره کرده و آنرا همچون یک هشدار رکود می داند.

اما ماری دالی، رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، به گونه ای دیگر فکر کرده و می گوید من نمی دانم که آیا راه بهتر شدن شرایط اقتصادی، کاهش نرخ بهره می باشد یا اینکه ما باید خود اقتصاد را تغییر دهیم نه اینکه با محرک های مازاد بر آن تاثیر بگذاریم.

جروم پاول، رییس فدرال رزرو در روز سه شنبه باز هم بر عملکرد مناسب فدرال برای حفظ اقتصاد در مسیر درست خود تاکید کرد. وی افزود که باید از طریق بازار کار و کاهش تردیدها به رشد اقتصاد کمک کرد.

نشست فدرال رزرو در تاریخ 30-31 جولای خواهد بود.

سه رییس فدرال رزرو در روز سه شنبه راجع به احتمال کاهش نرخ بهره توسط آمریکا در پایان ماه جاری نظراتی داده اند. این سه رییس فدرال رزروهای شیکاگو، دالاس و سانفرانسیسکو معتقدند که در مورد چگونگی کاهش نرخ بهره، میزان این کاهش و ضرورت آن سخنی به میان نیامده است.

ایوانز، رییس فدرال رزرو شیکاگو فکر می کند که یک کاهش نرخ بهره 50 درصدی پیش از پایان سال می تواند بر تورم و بالا رفتن آن تاثیر بگذارد. وی گفته که چنین کاهشی برای دستیابی به تورم 2% تا سال 2020 لازم است. وی و سایر روسای بانکها نگران کاهش اعتبار خود در صورت عملکرد نادرست هستند، چرا که به این ترتیب، سیاست های آنان تاثیرگذاری خود را از دست می دهند.

رابرت کاپلان، رییس فدرال رزرو دالاس نیز به نرخ بهره معتقد نیست مگر بعنوان شیوه ای برای تعدیل شرایط منحنی اوراق قرضه. وی به ریسک های موجود برای سرمایه گذاران اوراق قرضه و شکل منحنی و وارونگی آن اشاره کرده و آنرا همچون یک هشدار رکود می داند.

اما ماری دالی، رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، به گونه ای دیگر فکر کرده و می گوید من نمی دانم که آیا راه بهتر شدن شرایط اقتصادی، کاهش نرخ بهره می باشد یا اینکه ما باید خود اقتصاد را تغییر دهیم نه اینکه با محرک های مازاد بر آن تاثیر بگذاریم.

جروم پاول، رییس فدرال رزرو در روز سه شنبه باز هم بر عملکرد مناسب فدرال برای حفظ اقتصاد در مسیر درست خود تاکید کرد. وی افزود که باید از طریق بازار کار و کاهش تردیدها به رشد اقتصاد کمک کرد.

نشست فدرال رزرو در تاریخ 30-31 جولای خواهد بود.

close Menu
ورود عضویت