صندوق بین المللی : چشم انداز ما برای اقتصاد جهانی یک رشد
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۲۶

دیوید لیپتون، معاون مدیرعامل صندوق بین المللی پول می گوید: چشم انداز ما برای اقتصاد جهانی یک رشد "آهسته و کند" می باشد. با این وجود وی افزود که سناریوی اصلی ما برای اقتصاد جهانی روند کاهشی یا رکود نیست. از اینرو نیاز به واکنش های صحیح کاملا حس می شود.

وی ادامه می دهد: رشد چین نسبت به ماههای قبل کاهش یافته است و دلیل اصلی آن جنگ تجاری این کشور با آمریکاست.

داده های اقتصادی آمریکا حاکی از کاهش نرخ بیکاری هستند اما افزایشی در تورم به چشم نمی خورد.

close Menu
ورود عضویت