کاهش برآورد رشد اقتصادی آلمان
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۵:۰۵

امروز (چهارشنبه)، هر دو موسسه مطالعات اقتصادی آلمان (IFW وDIW) برآورد خود از رشد اقتصادی آلمان و درواقع رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2019 را کاهش دادند.

پیش بینی IFW بدین گونه است که رشد اقتصادی آلمان در سال 2019 برابر 0.4 % خواهد بود، درحالیکه در پیش‌بینی قبلی به رشد 0.6 % اشاره شده بود.

همچنین این موسسه برآورد تولید ناخالص داخلی آلمان برای سال 2020 را از 1.6% به 1% تغییر داده است.

رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه سوم سال 2019، به میزان 0.3 درصد کاهش یافته است و این داده ها حاکی از یک رکود تکنیکی می باشند.

موسسه DIW هم برآورد رشد اقتصادی آلمان را از 0.9 % به 0.5 % کاهش داده است.

این موسسه پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی آلمان در سال آینده 1.4 درصد باشد، حال آنکه قبلا به میزان 1.7 % پیش بینی شده بود.

به عقیده آنها ریسک اصلی اقتصاد آلمان در سال آتی، عدم توافق برگزیت است که اگر تحقق پیدا کند، رشد اقتصادی آلمان در سال 2020، بیش از 0.4 % کاهش خواهد یافت.

منبع: Fxstreet

close Menu
ورود عضویت