مارک کارنی: نرخ منفی را در اقتصاد بریتانیا پیش بینی نمی کنیم
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹:۴۳

نظرات ریاست بانک مرکزی انگلستان، مارک کارنی:

با توجه به داده های سه ماهه بانک های انگلستان می توان چنین نتیجه گرفت که ریسک های مالی بخش زیادی از ریسک ها را تشکیل می دهند.

به عقیده بنده خطر نرخ بهره منفی برای بریتانیا وجود نخواهد داشت.

ماهیت طرح برگزیت، تاثیر بسزایی در شرایط مالی بریتانیا خواهد داشت و باید این موضوع را در نظر بگیریم.

باید بانک های مرکزی با ما هم مسیر باشند همچنانکه پاول، رییس فدرال رزرو، نیز در سخنان خود در خصوص استقلال بانک مرکزی بدان اشاره کرده بود.

جفت ارز GBP/USD توجه کمی به این نظرات داشته است.


منبع: Fxstreet

close Menu
ورود عضویت