کاهش نرخ بهره ذخایر راهبردی چین
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۱۶:۰۸

دولت چین پیشتر در بیانیه خود اعلام کرده بود که برای حمایت از اقتصاد و پیشبرد تولید ناخالص ملى، نرخ بهره ذخاير راهبردى در بانك چین را به زودی کاهش خواهد داد، بدین ترتیب امروز بانک مرکزی اقدام به کاهش نموده و نرخ بهره ذخایر راهبردی را در نهایت به میزان 0.5% کاهش داد.

بانک مرکزی چین اعلام کرده که این کاهش از تاریخ 16 سپتامبر اجرایی خواهد شد.

طبق بیانیه بانك، نرخ بهره ذخایر راهبردی چین تا تاریخ 15 نوامبر به میزان 1% کاهش خواهد یافت.

close Menu
ورود عضویت