گزارش COT طلا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۰:۲۵

گزارش COT طلا (فیوچرز)


سوداگران کلان:


موقعیت های باز خرید : 346,223

موقعیت های باز فروش: 56,133

آربیتراژ: 47,458


معاملات تجاری:


موقعیت های باز خرید: 136,823

موقعیت های باز فروش: 460,550


سوداگران خرد:


موقعیت های باز خرید: 63,458

موقعیت های باز فروش: 29,821


تغییرات نسبت به گزارش هفته گذشته


سوداگران کلان:


موقعیت های باز خرید: -4,335

موقعیت های باز فروش: -1,880

آربیتراژ: -2,447


معاملات تجاری:


موقعیت های باز خرید: -187

موقعیت های باز فروش مثبت: -785

close Menu
ورود عضویت