سخنرانی معاون ریس رزرو بانک استرالیا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۰۹:۳۵

دبل، معاون رییس رزرو بانک استرالیا در سخنرانی خود به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش قیمت مسکن رو به اتمام است و این می تواند حمایتی از مصرف کننده باشد. به نظر می آید که هزینه های معاش حدود نیمی از پرداخت های مالیاتی را به خود اختصاص داده است.

بیش از یک افزایش دستمزد را پیش بینی نمی کنیم. میزان اشتغال نیز در یک سطح معقول قرار دارد.

محرک های چینی تاثیر مناقشات تجاری بر استرالیا را خنثی کرده اند. اما مناقشات تجاری آنها با آمریکا به طور کلی منجر به شک و تردید در کسب و کار جهانی شده است.

تاثیر مناقشات بر سر تکنولوژی بیش از تاثیر تعرفه ها خواهد بود.


منبع: Fxstreet

close Menu
ورود عضویت