وضعیت تولیدات کارخانجات در اتحادیه اروپا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۵۲

فعالیت صنعتی در ناحیه یورو بعد از افت اخیر بهبودی اندکی در ماه مه داشته است . تولیدات صنعتی 0.9% با نسبت ماه به ماه در ماه مه بعد از کاهش 0.4% در ماه آوریل افزایش یافتند در حالی که انتظار کاهش 0.2 % را داشتند .

برمبنای سالانه ، ستاده کارخانه ها در مقابل -1.6% انتظارات وکاهش 0.4% در ماه گذشته ، این ماه 0.5 % در گزارش ماهانه کاهش داشتند.

برطبق ٍEurostate ، میان کشورهای عضو که در مورد اقتصاد آن ها داده ها دردسترس می باشد ، بالاترین افزایش در تولیدات صنعتی برای دانمارک با رشد +4.4% می باشد و به ترتیب بعد آن ایرلند +2.3% ، فرانسه +2.1% وهمین طور بیشترین کاهش در فنلاند می باشد به مقدار -2.9% ، بعد رومانی با مقدار -1.9% و کروات -1.7% مشاهده می شود .

close Menu
ورود عضویت