هاموند: پارلمان مخالف خروج بدون توافق است
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۲۴

وزیر امور خارجه سابق بریتانیا، فیلیپ هاموند، متذکر شده است که وی اطمینان دارد که پارلمان می تواند از برکسیت بدون توافق پیشگیری کند درصورتیکه افراد پیرامون نخست وزیر بوریس جانسون سعی بر بی نظمی در امور نداشته باشند.

وی افزود که پیشنهاد حذف طرح مرزداری ایرلند که از جانب مشاوران جانسون مطرح شده است بریتانیا را وارد یک مسیر اجتناب ناپذیری به سمت برکسیت بدون توافق خواهد کرد.

هاموند در مصاحبه خود با رادیو بی بی سی می گوید: "پیشبرد مذاکرات به نحوی که مجبور به ترک بدون توافق شویم، یک خیانت است."

به عقیده وی هرگونه تلاش از سوی پارلمان است که بریتانیا را به سمت بحران های اساسی سوق می دهد.

وی در ادامه می گوید: "او باید به نظرات پارلمان توجه کند، پارلمان مخالف خروج بدون توافق است، من اطمینان دارم که پارلمان ابزار بیان این دیدگاه خود را دارد."


منبع: رویترز

close Menu
ورود عضویت