کویت برای برقراری یک توافق با کشورهای صادرکننده نفت آمادگی کامل دارد
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۱۶:۲۷

خبرگزاری رسمی کویت، KUNA، نظرات اخیر وزیر نفت کویت، خالد الفالح را اعلام کرده است:

"کویت برای برقراری یک توافق با کشورهای صادرکننده نفت به منظور کاهش سطح تولیدات و حمایت از قیمت نفت، آمادگی کامل را دارد.

کویت طی این توافق میزان خروجی نفت خود را بیش از حد مورد نیاز کاهش می دهد.

در بیان رکود اقتصادی جهانی که منجر به تحت فشار قرار گرفتن قیمت ها شده ، اغراق شده است.

تقاضای جهانی نفت باید در نیمه دوم سال افزایش یابد، به این ترتیب به مازاد ذخایر نفت خام کمک خواهد شد."

close Menu
ورود عضویت