کرون سوئد وکرون نروژ
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۵۱

کرون سوئد وکرون نروژ هفته پر نوسانی را خواهند داشت .جنگ تجاری چین و آمریکا همچنان بر عناوین اصلی حاکم خواهند بود ، هر چند که خطر سیاسی ایتالیا ممکن به طور موقت توجه ها را به خود جلب کند .

تصمیم نرخ بهره ای بانک نروژ کانون توجه معامله گران کرون نروژ خواهد بود . در حالی که سرمایه گذاران کرون سوئد نگاه خود را برای تصمیم های سرمایه گذاری به داده های CPI و گزارشات مسکن که ممکن مطالب نگران کننده ای را درباره ی سیستم مالی نوردیک بگوید متمرکز کرده اند .

با توجه به وضعیت جنگ تجاری آمریکا و چین ، بازار ها این ماه تحت تاثیر تنش های پکن و واشنگتن بوده اند که منجر به زیان بیش از 5 درصدی در شاخص S&P500 در کمتر از یک هفته شده است . جدیدترین اتفاقات شامل تصمیم چین بر ممنوعیت واردات کشاورزی از آمریکا با تحریم مواد معدنی کم یاب در آینده است.

بانک نروژ ممکن لازم باشد تا چشم انداز جنجالی خود را بازنگری کند :

بانک نروژ (بانک مرکزی نروژ) نرخ بهره تصمیمی خود را این هفته اعلام خواهد کرد و شاخص نرخ بهره را 1.25% اعلام خواهد کرد. بانک نروژ یکی از بانک های مرکزی جنجالی در جهان توسعه یافته است . اما این برنامه آن ها در رابطه با افزایش نرخ بهره ممکن به وسیله تقاضا ضعیف و کاهش در قیمت های نفت تضعیف شود .

نگرانی درباره ی افزایش بدهی خانوار وجود دارد و این ممکن منجر به نگرانی سیاستگذارانی بشود که ترس از رکود اقتصادی دارند به لیل اینکه این رکود اقتصادی ممکن منجر به بی ثباتی بازار های مالی شود.

منبع Dailyfx

close Menu
ورود عضویت