گزارش COT طلا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۱۱:۴۲

گزارش COT طلا (فیوچرز)

سوداگران کلان:

موقعیت های باز خرید : 350,558

موقعیت های باز فروش: 58,013

آربیتراژ: 49,950


معاملات تجاری:

موقعیت های باز خرید: 137,010

موقعیت های باز فروش: 461,335


سوداگران خرد:

موقعیت های باز خرید: 62,844

موقعیت های باز فروش: 31,064


تغییرات نسبت به گزارش هفته گذشته:

سوداگران کلان:

موقعیت های باز خرید منفی : 38,344

موقعیت های باز فروش مثبت : 187

آربیتراژ : 4,206


معاملات تجاری:

موقعیت های باز خرید مثبت : -4,154

موقعیت های باز فروش منفی : 32,204

close Menu
ورود عضویت