وضعیت اقتصادی کشور اندونزی
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۹

آخرین نظر سنجی رویترز از 11 اقتصاددان نشان می دهد که اکثر آن ها انتظار دارند که اندونزی برای یکسال در ماه ژوئن بیشترین میزان تجارت خود را گزارش دهند . اما صادرکنندگان و واردکنندگان روند پایینی را شاهد بودند و این چشم انداز تجاری ضعیف را برای این کشور نشان می دهد .

یافته های کلیدی آن ها :

پیش بینی متوسط 11 اقتصاددان در نظر سنجی آن بوده است که 690 میلیون دلار مازاد تجارت در ماه گذشته داشته اند که با 218.5 میلیون دلار مازاد تحقق یافته در ماه مه مقایسه می شود.

تحلیلگران انتظلر دارند صادرات ماه ژوئن به 8.7% در سال کاهش یابد ، در مقابل کاهش 8.5% در ماه مه .

از سوی دیگر ، واردات ماه ژوئن کاهشی 5.0% سالانه را شاهد بوده ست که با کاهش 17.3 % یک ماه قبل مقایسه می شود .

close Menu
ورود عضویت