غافلگیری رزرو بانک نیوزلند نسبت دلار کیوی
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۰:۱۵

ارزش دلار نیوزلند کاهش یافت بعد از اینکه بانک مرکزی نیوزلند به طور غیر منتظره ای نرخ بهره را به شدت کاهش داد . بانک مرکزی نیوزلند نرخ بهره رسمی را به 1% از میزان 1.5% کاهش داد و به عبارتی 50% نرخ بهره را کاهش داد . این اتفاق بازار را غافلگیر کرد از آن جایی که انتظار کاهش 25% می رفت . اهداف تورمی و اشتغال همراه با نااطمینانی که در تجارت جهانی وجود دارد منجر به ایجاد این تصمیم شد و این نگرانی وجود دارد که جنگ های تجاری بین چین و آمریکا به افزایش بیشتر تنش و نااطمینانی منجر شود .

برای دلار نیوزلند اکنون توجه به این است که ممکن بانک مرکزی نرخ بهره را 25% دیگر کاهش دهد و به 75% کاهش برساند . بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی نشان می دهد که امکان این اتفاق وجود دارد و انتظار کاهش ارزش بیشتر دلار کیوی در صورت بدتر شدن تنش های تجاری وجود دارد . اما درباره ی اقتصاد داخل می توان گفت : اگر روند داده های اقتصادی از گزارش شغلی دیروز پیروی کند ، ممکن دلار نیوزلند تقویت شود .

درآینده نزدیک ، نسبت NZD/USD بحث کنفرانس خبری آتی رئیس بانک مرکزی نیوزلند ، Adrian orr، خواهد بود .با توجه به شاخص شبانه سوآپ احتمال کاهش 25% دیگر در نرخ بهره 50% است .

منبع :Dailyfx

close Menu
ورود عضویت