گزارش COT طلا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۱۹

گزارش COTطلا (فیوچرز):


سوداگران کلان:

موقعیت های باز خرید : 312,214

موقعیت های باز فروش: 57,826

آربیتراژ: 45,699


معاملات تجاری:

موقعیت های باز خرید: 141,164

موقعیت های باز فروش: 429,131


سوداگران خرد:

موقعیت های باز خرید: 64,221

موقعیت های باز فروش: 30,642


تغییرات نسبت به گزارش هفته گذشته


سوداگران کلان:

موقعیت های باز خرید مثبت : 333

موقعیت های باز فروش منفی : -2,805

آربیتراژ : -10,499


معاملات تجاری:

موقعیت های باز خرید : -34,621

موقعیت های باز فروش مثبت : -34,493

close Menu
ورود عضویت