بانک انگلستان نرخ بهره را تغییر نداد
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۵۸

کمیته سیاست های پولی بانک انگلستان، همانطور که پیش بینی می شد، نرخ بهره را تغییر نداده و 0.75% باقی گذاشته است.

میزان تسهیلات خرید دارایی نیز بدون تغییر و 435 میلیارد یورو باقی ماند.

کمیته سیاست های پولی چنین اعلام کرده که افزایش محدود و تدریجی نرخ های بهره کار درستی است اما لازمه این امر بهبود در وضعیت رشد اقتصاد جهانی و همچنین شرایط برکسیت است. سطح نرخ ها با شرایط برکسیت تغییر خواهد کرد.

کمیته به تشدید تنش های تجاری از ماه می در سطح جهانی و تاثیر آن بر فعالیت های جهانی اشاره کرده است و اینکه چشم انداز ضعف رشد برای کوتاه مدت ناشی از عدم قطعیت در برکسیت می باشد.

منبع: Fxstreet

close Menu
ورود عضویت