سیاست های آتی کمیته سیاست پولی انگلیس
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۳۹

تحلیلگران Deutsche Bank بیان می کنند که کمیته سیاست پولی بانک انگلستان آخرین تصمیم شان را امروز می گیرند و همچنین انتشاری از گزارش تورم فصلی و کنفرانس خبری از کارنی مدیر بانک مرکزی انگلیس خواهند داشت.

آن ها بیان می دارند : اقتصاددانان انگلیسی ما نوشته اند که اگرچه آن ها پیش بینی می کنند که کمیته سیاست پولی به ثابت نگه داشتن نرخ بهره رای بدهد ، آنها فکرمی کنند که کمیته سیاست پولی انگلیس از شدت عمل خود می کاهد، از آن جایی که این کمیته با توجه به چشم انداز اقتصادی رو به زوال در مقابل جنگ اقتصادی پیشرو و ریسک افزایشی برکسیت بدون توافق حساس تر می شود .

از آخرین نشست کمیته سیاست پولی ، استرلینگ به مقدار قابل توجهی ضعیف شده است ، اگرچه دیروز بهترین عملکرد را ارز گروه 10 در مقابل دلار داشت.

منبع Fxstreet

close Menu
ورود عضویت