وزیر امور خارجه چین و شرایط اقتصادی کشور
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۰

وزیر امور خارجه چین:

"دولت چین از باقی ماندن میزان رشد اقتصادی در محدود 6 نا 6.5% اطمینان دارد.

سیستم حمایت از تولیدات داخلی که در واقع حامی صنایع داخلی در برابر رقابت های خارجی توسط مالیات بر واردات می باشد، می تواند به رشد اقتصاد جهانی ضربه بزند."

close Menu
ورود عضویت