امروز، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و گزارش ADP
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۵:۴۸

برآورد تحلیلگران TD Securities در مورد تصمیمات فدرال رزرو، ارائه اولین کاهش نرخ بهره پس از گذشت بیش از 10 سال می باشد. طبق این پیش بینی فدرال رزرو، نرخ بهره را به میزان 25 واحد کاهش خواهد داد.

می توان از میان محرک های مهم در بازار امروز به بیانیه و کنفرانس فدرال رزرو و همچنین گزارش میزان تغییرات در اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (ADP) اشاره کرد.

close Menu
ورود عضویت