مصوبات ساختمان در استرالیا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۱۳

تحلیلگر West pac ، Matthew Hassan، می گوید که مجوز مسکن به دنبال یک افزایش کوچک 0.3% در ماه مه به میزان 1.2% در ماه ژوئن کاهش یافت .

او می گوید :" این نتیجه مطابق با دیدگاه West pac بود اما مقداری کمتر از انتظارات جمعی از یک افزایش 0.2% می باشد . مجوز مسکن نسبت به سال 2018 به میزان 30% کاهش یافتند و هنوز زیر 25.6% در سال هستند . جزئیلت ماه ژوئن مطابق دیدگاه ما می باشد با اصلاحی تند در افزایش مجوز ها ، استرالیا کاهش 19% در این ماه به دنبال افزایش 11% نسبت به ماه مه و آوریل داشته است ."

"جمع ارزش مجوز های خانه های غیر مسکونی به دنبال کاهش 6.8% در ماه مه به میزان 9.6% رشد داشت . برخلاف نوسانات ، مجوز ها به نظر می آید که روند افزایشی را نگه دارد . این جزئیات نشان می دهد که افزایش های اخیر مواجه بوده است با طیفی از زیر بخش ها که شامل آموزش ، سلامت ، خرده فروشی و انبار می شود ."

" به طور کلی ، به روزرسانی ماه ژوئن مطابق پیش بینی بوده است و مجوز مسکن هنوز نرم است اما آنچه درباره ی آن محتمل است آن است که در نیمه دوم 2019 دارای روند باثباتی باشد ".

منبع Fxstreet

close Menu
ورود عضویت