تولید ناخالص داخلی فرانسه
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵

تولید ناخالص داخلی فرانسه در فصل دوم سال 2019 کمی افت داشته و به 0.2% نزول کرده است.

سطح مخارج مصرفی منازل از 0.4% به 0.2% افت کرده اما میزان سرمایه ثابت ناخالص کلی با صعود زیادی از 0.5% به 0.9% رسیده است.

بطور کلی تقاضای داخلی نهایی بجز تغییرات در سطح ذخایر کمی افزایش یافته است: در حال حاضر 0.4 تولید ناهالص داخلی است، و در فصل قبل 0.3 تولید ناخالص داخلی بوده.

سطح واردات در فصل اول تقریبا ثابت بود و صادرات نیز رشد کمی داشته و تقریبا ثابت بوده است (0.2%). اما در کل می توان گفت که تراز تجاری خارجی در راستای رشد تولید ناخالص داخلی حرکت نکرده است: بعد از رقم 0.3- قبلی اکنون به 0 رسیده است. تغییرات در سطح ذخایر نیز برخلاف تولید ناخالص داخلی و منفی می باشد (0.2-، قبلا 0.3 بوده است).

منبع: Forexfactory

close Menu
ورود عضویت