چشم انداز اقتصادی بانک ژاپن
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۰:۲۰

گزارش چشم انداز بانک ژاپن در روز سه شنبه، شامل نکات کلیدی زیر بوده:

با وجود کاهش رشد اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر سطح واردات و صادرات، اقتصاد ژاپن متعادل است. ریسک های موجود در بخش های اقتصاد و قیمت ها رو به کاهش هستند.

میزان تورم مصرف کننده در حال حرکت به محدوده مثبت است. بطورکلی می توان گفت که تورم ژاپن به سمت 2% پیش می رود.

تاکنون نشانه ای از انتظارات بسیار بالا وجود نداشته نه در فعالیت های موسسات مالی و نه در بازار دارایی.

فشار نزولی ناشی از نرخ های بهره پایین بر سود موسسات مالی می تواند منجر به عدم ثبات در سیستم پولی گردد، اما این خطر عدم ثبات هنوز چندان بزرگ نشده چرا که موسسات مالی دارای سرمایه کافی هستند.

منبع: Fxstreet

close Menu
ورود عضویت