تولید ناخالص داخلی بریتانیا به 0.3% افزایش یافت
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱

بر اساس داده های اداره آمار ملی، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در فصل سوم سال 2019 پس از کاهش 0.2 درصدی در فصل گذشته، به میزان 0.3% افزایش یافته است.

داده های موجود حاکی از نشانه های کاهش رشد در اقتصاد بریتانیا می باشند، چرا که این شاخص در مقایسه با سال گذشته تنها 1% افزایش یافته است که کمترین نرخ رشد سالانه از سال 2010 می باشد.

بخش های ساخت و ساز و خدمات تاثیر مثبتی بر رشد GDP داشته اند، حال آنکه بخش تولیدی در فصل سوم سال جاری تغییری نکرده است.

close Menu
ورود عضویت