ارزیابی اتفاقات اخیر بانک مرکزی اروپا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۱۵

محققان در گروه بانک اروپا ارزیابی می کنند رویدادهای اخیر بانک مرکزی اروپا را :

انتشار مطبوعات اول بانک مرکزی اروپا وضعیت را بدتر از آنچه بازار پیش بینی می کرد نشان داد ، درحالی که بر نیاز برای وضع سیاست پولی برای یک دوره طولانی مدت تاکید می کند.درنتیجه این شرایط ، بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به کاهش جدید -0.463% دست یافت و نسبت EUR/USD با کاهش به میزان 1.1102 رسید . درحالی که برای نخستین بار در اننتشار اخبار چنین وضعیتی به وجود می آمد ، Mario Draghi رئیس بانک مرکزی اروپا به اهمیت افزایش تناسب با هدف تورمی بانک مرکزی تاکید کرد . این نکته حائز اهمیت است از آن جایی که بانک مرکزی اروپا هدف تورمی 2% را برای دوره میان مدت تصریح کرد . Draghi این جزئیات را کاهش داد اما این جزئیات درواقع بیان می کند که بانک مرکزی اروپا با تورم موقتی بالای 2% مشکلی ندارد مگر انکه سیاست انقباضی را به عنوان موضع سیاسی انتخاب کند.

Draghi واضح ساخت که کاهشی در نرخ بهره سپرده ها زیر -0.4% همراه خواهد شد به توازنی برای کاهش دادن اثرات منفی دوره طولانی مدت در سودآوری بانک اما او جزئیات برای طرح این سیاست توازن فراهم نکرده است.

محققان می گویند که ما انتظار داریم که بانک مرکزی اروپا انتخاب کند آزادی تدریجی تری برای محرک های اضافی ، در حالی که احتمالا با 10% کاهش نرخ بهره تسهیلات سپرده در نشست دسامبر از -0.4% شروع می شود و تا -0.5% می رسد. ما همچنین فکرمی کنیم کنسول دولتی می تواند استفاده کند تا جزئیات فاز بعدی خریدهای دارایی را برای ماه فوریه 2020 اعلام کند . اگرچه بخش عمده خرید دارایی بر بدهی عمومی متمرکز خواهد شد ، بانک مرکزی اروپا احتمالا سهام شرکتها و اوراق قرضه بیشتری را خواهد خرید.

منبع : Fxstreet

close Menu
ورود عضویت