گزارش طلا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۲۷

گزارش COTطلا (فیوچرز)


سوداگران کلان:

موقعیت های باز خرید : 311,881

موقعیت های باز فروش: 60,631

آربیتراژ: 56,198


معاملات تجاری:

موقعیت های باز خرید: 175,785

موقعیت های باز فروش: 463,624


سوداگران خرد:

موقعیت های باز خرید: 72,995

موقعیت های باز فروش: 36,406


تغییرات نسبت به گزارش هفته گذشته

سوداگران کلان:

موقعیت های باز خرید مثبت : 2,346

موقعیت های باز فروش منفی : 3,403

آربیتراژ : 7,764


معاملات تجاری:

موقعیت های باز خرید : 0

موقعیت های باز فروش مثبت : 10,431

close Menu
ورود عضویت