نتایج سیگنال 31 الی 4 مرداد ماه
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۰۹:۰۹

عملکرد بخش سیگنال سایت در هفته گذشته از تاریخ 31 الی 4 مرداد ماه

مجموع سود و زیان هفته گذشته به شرح تصویر بالا است که مجموع زیان ها 255 pips و مجموع سود ها 228 pips بوده که نتیجه 27- پیپ زیان در هفته گذشته داشته ایم. همچنین دو سیگنال فعال USDJPY_USDCHF همچنان هستند.

برای دریافت سیگنال ها ثبت نام کنید و هر روز شاهد سیگنال های جدید باشد.

close Menu
ورود عضویت