اوراق قرضه در جهان، جمعه
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۰

صعود اوراق قرضه بعد از اینکه رییس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی، دلایلی را برای تسهیل سریع سیاست ها بیان کرد، متوقف شد، وی قول اعمال سیاست های تسهیلی را به محض بدتر شدن چشم انداز رشد جهانی داده بود.

بازدهی اوراق قرضه 10 ساله آلمان در ابتدا کف 0.463-% را زد اما در نهایت روز را با 0.407-% به پایان رساند.

با وجود اینکه بنظر می رسید بازدهی اوراق قرضه اروپا تا نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در تاریخ 12 سپتامبر تحت فشار باشد اما موضوع برکسیت می تواند تاثیرگذار گردد.

نومورا کیشیدا میگوید: "نشانه های سیاست های تسهیلی باید منجر به افزایش موقتی اوراق قرضه اروپا گردند."

بازدهی اوراق خزانه داری 10 ساله آمریکا نیز با 3 واحد افزایش به 2.079% رسیده و و در نهایت در آخرین معاملات به سطح 2.107% رسید.


منبع: رویترز

close Menu
ورود عضویت