شاخص SMEI چین
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵

درماه اکتبر شاخص SMEI نشانه های از ثبات را نشان می دهد. درداده های اخیر شاخص SCCNSMEI با 54.5 پوینت صعود از کف خود در 53.1 فاصله گرفت. در اندیکاتور روند صعودی (دستورات جدید با تفاضل برآمدهای مفید به mma12 رسید.) و درسطحی پایین تر ثابت شد. تمام سه زیرمجموعه این شاخص با همین عملکرد، شرایط و انتظارات به صعود خود درماه جاری ادامه می دهند. صعود اخیر سبب اصلاح در نیمه چهارم سال خواهد شد.

می توانیم قبل از پایان سال شاهد کاهش 50 پوینت در نسبت ذخیره موردنیاز (RRR)، 2بار کاهش 10 پوینتی در اواسط نسبت تهسیلات دریافتی (MLF) (در نیمه چهارم و اول سال 2020) و همچنین ایجاد مقرارت سخت تر برای محصولات سپرده که در ماه های آینده نیز شاهد کاهش نرخ بهره وام های آتی خواهیم بود. (LPR)

منبع: اف ایکس استریت

close Menu
ورود عضویت