افزایش کمتر در فعالیت بخش خصوصی فرانسه در ماه جولای
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۵:۱۹

شاخص ستاده کامپوزیت HIS Markit فلش فرانسه از مقدار 52.7 در ماه ژوئن کاهش یافت ، در حالی که افزایش کمتری را در فعالیت تجاری بخش خصوصی بیان می کند . رشد کم از بخش خدمات ناشی می شود که رشد در فعالیت تجاری را برای چهارمین ماه به تعویق می اندازد . اما نرخ افزایشی از ماه ژوئن کند شده است وکاملا ملایم بود . در ضمن ، ستاده تولید به وضعیت انقباضی بازگشت در حالی که نخستین افزایش را در مدت چهار ماه در ماه ژوئن دنبال کرد.

هزینه نهاده برای بنگاه های بخش خصوصی فرانسه در ماه جولای به افزایش خود ادامه داد . نرخ تورم برای دومین ماه کاهش یافت .کاهش نخستی در هزینه های سنگین مربوط به کارخانجات از ماه مه 2016 عامل اصلی در پشت این کاهش بود.

به طور مشابه ، هزینه ستاده که به وسیله شرکتهای بخش خصوصی تعیین می شوند مقداری در ماه جولای افزایش یافت . نرخ تورم از مااه ژوئن کاهش یافت و فراهم کنندگان بخش خدمات و کارخانجات رشد ملایمی را ثبت کردند .

درنهایت ، بنگاه های بخش خصوصی چشم انداز تجاریشان را در اغاز این فصل خوشبینانه نگه داشتند و درجه اعتماد بالاتر از ماه ژوئن بود.

سفارشات جدید با کارخانجات بخش خصوصی در فرانسه در نرخ کمتری در ماه جولای افزایش یافت .

شاخص ستاده کامپوزیت فلش فرانسه 51.7 در ماه جولای بود ( 52.7 در ماه ژوئن )

شاخص فعالیت بخش خدمات فلش فرانسه 52.2 در ماه جولای بود (52.9 در ماه ژوئن )

شاخص ستاده بخش کارخانجات فلش فرانسه 49.6 در ماه جولای بود ( 51.7 در ماه ژوئن )

شاخص مدیران خرید بخش کارخانجات فلش فرانسه در ماه جولای 50 بود ( 51.9 در ماه ژوئن)

منبع:Forexfactory.com

close Menu
ورود عضویت