ادامه نا آرامی ها در هنگ کنگ
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۰۹:۵۳

روز یکشنبه در یکی از مناطق گردشگری مهم هنگ کنگ، هزاران معترض ضد کمونیست با نادیده گرفتن رد ممنوعیت راهپیمایی ها به اعتراضات خود ادامه دادند.

برخی از این اعتراضات برای قوانین مهاجرت بوده و نماد های پایان یافتن به این مسئله در دست معترضان هنگ کنگ دیده می شود. آنها در پنج ماه گذشته با ادامه نا آرامی ها و تشدید روند ضد دولتی، سعی در ایجاد آزادی بیشتری در سیاست هستند.

معترضان همچنین با آتش زدن موانع خیابانی و پرتاب آجر به پلیس هنگ کنک به کار خود ادامه می دهند. پلیس نیز با گاز اشک آور، گلوله های بادی و فشار آب سبب عقب نشینی معترضان به جاده ناتان شده است.

در روز های اخیر، معترضان بسیار خشمگین شده اند و خواستار دموکراسی کامل هستند. آنها با استقلال و خودمختاری سعی دارند اوضاع فعلی را تغییر دهند.

منبع: تایم

close Menu
ورود عضویت