سهام های اروپایی
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۷

روز چهارشنبه سهام های اروپایی با کمی تنزل همراه بودند، درهمین حال سرمایه گذاران برای سرنخی از توافق برگزیت میان انگلستان و اتحادیه اروپا، صبر کرده اند.

طبق داده ارائه شده توسط IG، سهام FTSE100 با 16 پوینت سقوط به 7.195 رسید، DAX با 27 پوینت تنزل به 12.603 و سهام CAC40 فرانسه با 6 پوینت نزول به 5.696 رسید.

در ساعات ابتدایی روز چهارشنبه، مذاکرات برگزیت با سخرانی این هفته نخست وزیر انگلستان بوریس جانسون برای رسیدن به توافق با سران اتحادیه اروپا انجام خواهد شد.

سه شنبه شب، بحث میان دو طرف توافق بالا گرفت و انگلستان برای خواسته اتحادیه اروپا در خصوص مرز ایرلند شرایطی تعیین کرده است. در صورت تکمیل جزئیات قرارداد، روز چهارشنبه میتوانیم شاهد انتشار پیش نویس قرارداد باشیم.

منبع: سی ان بی سی

close Menu
ورود عضویت