برآورد نرخ بهره رزرو بانک استرالیا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۳:۳۹

اقتصاددانان پیش بینی می کنند که رزرو بانک استرالیا، در آستانه نشست سیاست های پولی در تاریخ 6 آگوست، نرخ بهره را ثابت و 1% نگاه می دارد.


جزییات آماری برآوردهای اقتصادی:

از بین 40 اقتصاددان، 39 نفر پیش بینی می کنند که نرخ بهره ثابت می ماند؛

25 نفر پیش بینی نرخ بهره 75% را تا پایان سال دارند،

2 نفر نیز پیش بینی نرخ بهره 0.5% را.


منبع: Fxstreet

close Menu
ورود عضویت