وضعیت آتی نرخ بهره کره
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۵:۲۳

رئیس تحقیقات اقتصادی کره در standard chartered بیان می دارد که ما انتظار داریم بانک کره نرخ بهره را تا 1.50% تا 30 August در پاسخ به عملکرد ضعیف صادارات کره کاهش دهد، در حالی که تورم ثابت و رشد GDP دولتی کاهش یافته است .

او بیان می دارد: صادرات 13.5% در ماهJune کاهش یافته است ، در حالی که کاهش متوسط 5 ماه گذشته 8.9% بوده است . تورم بر حسب شاخص قیمت مصرف کننده تا 0.2% با نسبت ماه به ماه در ماه June کاهش می یابد. به علاوه دولت پیش بینی رشد 2019 خود را از 0.2ppt به 2.4 تا 2.5 درصد کاهش داده است ، در حالی که خواستار سیاست پولی مناسب تری است . رای مخالف عضو کمیته سیاست پولی در ماه May و پیش بینی نرخ بهره در ماه July به وسیله عضو دیگر کمیته محتملا بر اعضای MPC فشار خواهد آورد تا کاهش نرخ بهره را تسریع بخشند.

close Menu
ورود عضویت