گزارش طلا
زمان انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۰۹:۴۵

گزارش COTطلا(فیوچرز)

سوداگران کلان:

موقعیت های باز خرید : 309,535
موقعیت های باز فروش: 64,034
آربیتراژ: 48,434

معاملات تجاری:

موقعیت های باز خرید: 175,785
موقعیت های باز فروش: 453,193

سوداگران خرد:

موقعیت های باز خرید: 68,146
موقعیت های باز فروش: 36,239

تغییرات نسبت به گزارش هفته گذشته

سوداگران کلان:

موقعیت های باز خرید مثبت : 3,430
موقعیت های باز فروش مثبت : 2,692
آربیتراژ : 14,095

معاملات تجاری:

موقعیت های باز خرید مثبت : 11,830
موقعیت های باز فروش مثبت : 10,822

close Menu
ورود عضویت