تقویم
زمان فعلی 2020/03/30 - 14:05
میزان اهمیت تاریخ کشور رویداد مقدار واقعی پیش بینی قبلی
Mon , November 11 2019
00:00 فرانسه تعطیلی بانک
00:00 کانادا تعطیلی بانک
00:00 آمریکا تعطیلی بانک
00:00 انگلستان ارزیابی تولید ناخالص داخلی NIESR 0.5%
03:20 ژاپن خلاصه نظرات بانک ژاپن 2%
03:20 ژاپن استقراض بانک (سالانه) 2% 2% 2%
03:20 ژاپن خالص سفارشات ماشین آلات (ماهانه) 2.9%- 0.9% 2.4%-
08:30 ژاپن تمایلات ناظران اقتصادی 36.7 40.7 46.7
12:30 ایتالیا تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4%- 0.4%- 0.3%
12:31 چین وام های جدید 661 800 1690
12:31 چین ذخایر پولی M2 (سالانه) 8.4% 8.4% 8.4%
13:00 انگلستان تولید ناخالص داخلی (فصلی) 0.3% 0.4% 0.2%-
13:00 انگلستان تولید ناخالص داخلی (ماهانه) 0.1%- 0.1%- 0.1%-
13:00 انگلستان تولیدات کارخانجات (ماهانه) 0.4%- 0.2%- 0.7%-
13:00 انگلستان خروجی بخش ساخت و ساز (ماهانه) 0.2%- 0.5%- 0.2%
13:00 انگلستان تراز تجاری کالاها 12.5- 10.1- 9.8-
13:00 انگلستان شاخص خدمات 0.4% 0.4% 0.4%
13:00 انگلستان تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3%- 0.1%- 0.6%-
13:00 انگلستان سرمایه گذاری تجاری (فصلی) 0% 0.5%- 0.4%-
16:45 آمریکا سخنرانی روزنگرن، عضو فدرال رزرو
Tue , November 12 2019
00:00 چین سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6.5%
00:00 آلمان شاخص هزینه عمده فروشی (ماهانه)
01:15 نیوزیلند شاخص ورود توریست ها (ماهانه) 0.1%- 1.4%
03:20 ژاپن ذخایر پولی M2 (سالانه) 2.5% 2.5% 2.4%
04:00 استرالیا شاخص اطمینان کسب و کار NAB 2 0
05:30 نیوزیلند انتظارات تورم (فصلی) 1.80% 1.86%
07:05 ژاپن حراج اوراق قرضه 30 ساله 3.7|0.46 3.9|0.38
09:29 ژاپن سفارشات ماشین آلات (سالانه) 37.4%- 35.5%-
13:00 انگلستان شاخص میانگین درآمدها 3.6% 3.8% 3.8%
13:00 انگلستان تغییرات بیکاری 33 24.2 21.1
13:00 انگلستان نرخ بیکاری 3.8% 3.9% 3.9%
13:30 آلمان تمایلات اقتصادی ZEW 2.1- 13.2- 22.8-
13:30 اروپا تمایلات اقتصادی ZEW 1- 11.5- 23.5-
14:00 آمریکا سخنرانی کلاریدا، عضو فدرال رزرو
14:30 آمریکا شاخص کسب و کار خرد NFIB 102.3 101.8
20:30 آمریکا سخنرانی پرزیدنت ترامپ
Wed , November 13 2019
00:00 آلمان حراج اوراق قرضه 10 ساله 2.3|0.41-
01:15 نیوزیلند شاخص هزینه تغذیه (ماهانه) 0.3%- 0%
03:00 استرالیا تمایلات مصرف کننده وستپک 4.5% 5.5%-
03:20 ژاپن شاخص هزینه تولیدکننده (سالانه) 0.4%- 1.1%-
04:00 استرالیا شاخص هزینه درآمدها (فصلی) 0.5% 0.5% 0.6%
04:30 نیوزیلند نرخ یهره رسمی 0.75% 1%
04:30 نیوزیلند بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی نیوزیلند
04:30 نیوزیلند بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند
05:30 نیوزیلند کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی نیوزیلند
10:30 آلمان شاخص هزینه مصرف کننده نهایی 0.1% 0.1% 0.1%
13:00 انگلستان خالص شاخص هزینه مصرف کننده (سالانه) 1.7% 1.7% 1.7%
13:00 انگلستان شاخص هزینه تولیدکننده - خروجی (ماهانه) 0.1%- 0% 0.1%-
13:00 انگلستان شاخص هزینه خرده فروشی (سالانه) 2.2% 2.4%
13:00 انگلستان شاخص هزینه مسکن (سالانه) 1.3% 1.2% 1.3%
13:00 انگلستان شاخص خالص هزینه مصرف کننده (ماهانه) 1.7%
13:00 انگلستان شاخص هزینه تولیدکننده - ورودی (ماهانه) 1.3%- 1.1%- 0.8%-
13:00 انگلستان شاخص هزینه مصرف کننده (سالانه) 1.5% 1.6% 1.7%
13:30 اروپا تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2%- 0.4%
17:00 آمریکا شاخص هزینه مصرف کننده (ماهانه) 0.3% 0%
17:00 آمریکا خالص شاخص هزینه مصرف کننده (ماهانه) 0.2% 0.1%
19:30 آمریکا شهادت پاول، رییس فدرال رزرو
22:30 آمریکا تراز بودجه فدرال 82.8
22:40 نیوزیلند سخنرانی اور، رییس بانک مرکزی نیوزیلند
Thu , November 14 2019
00:00 انگلستان حراج اوراق قرضه 30 ساله 2.0|1.15
02:20 استرالیا سخنرانی بولاک، معاون بانک مرکزی استرالیا
03:20 ژاپن تولید ناخالص داخلی (فصلی) 0.1% 0.2% 0.3%
03:23 ژاپن شاخص تولید ناخالص داخلی (سالانه) 0.6% 0.5% 0.4%
03:31 انگلستان تراز هزینه مسکن RICS 5%- 3%- 2%-
03:35 استرالیا انتظارات تورمی MI 4% 3.6%
04:00 استرالیا تغییرات اشتغال 19- 16.2 14.7
04:00 استرالیا نرخ بیکاری 5.3% 5.2% 5.2%
05:30 چین سرمایه گذاری دارایی ثابت 5.2% 5.4% 5.4%
05:30 چین تولیدات صنعتی (سالانه) 4.7% 5.5% 5.8%
05:30 چین شاخص خرده فروشی (سالانه) 7.2% 7.8% 7.8%
05:30 چین نرخ بیکاری 5.1% 5.2%
08:00 ژاپن فعالیت های صنعتی (ماهانه) 1.8% 0.2% 0.4%
10:30 آلمان تولید ناخالص داخلی (فصلی) 0.1% 0.1%- 0.1%-
11:00 سوییس شاخص هزینه تولیدکننده (ماهانه) 0.2%- 0% 0.3%-
11:15 فرانسه شاخص هزینه مصرف کننده نهایی (ماهانه) 0.1%- 0.1%-
13:00 انگلستان شاخص خرده فروشی (ماهانه) 0.2% 0%
13:30 اروپا تغییرات اشتغال (فصلی) 0.2% 0.2%
13:30 اروپا تولید ناخالص داخلی (فصلی) 0.2% 0.2%
14:00 آمریکا سخنرانی کوترلز، عضو فدرال رزرو
17:00 کانادا شاخص هزینه مسکن نوساز (ماهانه) 0.2% 0.1%
17:00 آمریکا خالص شاخص هزینه تولیدکننده (ماهانه) 0.2% 0.3%-
17:00 آمریکا شاخص هزینه تولیدکننده (ماهانه) 0.3% 0.3%-
17:00 آمریکا مدعیان بیکاری 215 211
17:40 آمریکا سخنرانی کلاریدا، عضو فدرال رزرو
17:40 آمریکا سخنرانی ایوانز، عضو فدرال رزرو
18:00 انگلستان شاخص پیشتاز CB (ماهانه) 0.5%-
18:30 آمریکا شهادت پاول، رییس فدرال رزرو
19:00 آمریکا ذخایر گاز طبیعی
19:30 آمریکا ذخایر نفت خام 7.9
20:30 سوییس سخنرانی میچلر، عضو هییت رییسه
20:30 آمریکا سخنرانی ویلیامز، عضو فدرال رزرو
20:50 آمریکا سخنرانی بولارد، عضو فدرال رزرو
Fri , November 15 2019
00:00 آمریکا تخلفات رهنی 4.53%
01:00 نیوزیلند شاخص تولیدی NZ 52.6 48.4
05:00 استرالیا سخنرانی دبل، معاون بانک مرکزی استرالیا
06:15 کانادا سخنرانی پولوز، رییس بانک کانادا
08:00 ژاپن تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7% 1.4% 1.4%
12:30 ایتالیا تراز تجاری 2.59
13:30 اروپا تراز تجاری 18.7 20.3
13:30 اروپا شاخص هزینه مصرف کننده نهایی (سالانه) 0.7% 0.7%
13:30 اروپا خالص شاخص هزینه مصرف کننده نهایی (سالانه) 1.1% 1.1%
17:00 آمریکا هزینه واردات (ماهانه) 0.2%- 0.2%
17:00 کانادا سخنرانی لین، عضو هییت رییسه
17:00 کانادا خرید دارایی های امن خارجی 4.99
17:00 آمریکا خالص خرده فروشی (ماهانه) 0.3% 0.1%-
17:00 آمریکا خرده فروشی (ماهانه) 0.1% 0.3%-
17:00 آمریکا شاخص تولیدی نیویورک 6.1 4
17:45 آمریکا نرخ بهره برداری ظرفیت ها 77.2% 77.5%
17:45 آمریکا تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4%- 0.4%-
18:30 آمریکا ذخایر بخش تجاری (ماهانه) 0.1% 0%
20:30 آلمان سخنرانی ویدمن، رییس بوبای آلمان
Mon , November 18 2019
03:31 انگلستان شاخص هزینه مسکن (ماهانه) 0.6%
12:30 اروپا بررسی ثبات مالی بانک مرکزی اروپا
14:30 آلمان گزارش ماهانه بوبا آلمان
18:30 آمریکا شاخص بازار مسکن NAHB 71
19:00 استرالیا شاخص پیشتاز CB 0.2%
Tue , November 19 2019
00:00 نیوزیلند شاخص هزینه GDT 3.7%
00:30 آمریکا خریدهای بلندمدت TIC 41.1-
01:15 نیوزیلند شاخص هزینه تولیدکننده - ورودی (فصلی) 0.3%
01:15 نیوزیلند شاخص هزینه تولیدکننده - خروجی (فصلی) 0.5%
01:30 استرالیا سخنرانی کنت، معاون بانک مرکزی استرالیا
04:00 استرالیا نشست سیاست های پولی
10:30 سوییس تراز تجاری
12:30 اروپا حساب های جاری 26.6
14:30 انگلستان انتظارات سفارشات صنعتی CBI 37-
17:00 کانادا فروش کارخانجات (ماهانه) 0.8%
17:00 آمریکا مجوزهای ساختمانی 1.39
17:00 آمریکا آغاز ساخت مسکن 1.26
17:30 آمریکا سخنرانی ویلیامز، عضو فدرال رزرو
21:30 کانادا سخنرانی ویلکینز، عضو هییت رییسه
Wed , November 20 2019
00:00 آلمان حراج اوراق قرضه 30 ساله 1.3|0.07
03:00 استرالیا شاخص پیشتاز MI (ماهانه) 0.1%-
03:20 ژاپن تراز تجاری
10:30 آلمان شاخص هزینه تولیدکننده (ماهانه) 0.1%
17:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده Trimmed (سالانه) 2.1%
17:00 کانادا خالص شاخص هزینه مصرف کننده (ماهانه) 0%
17:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده Median (سالانه) 2.2%
17:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده Common (سالانه) 1.9%
17:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده (ماهانه) 0.4%-
19:00 آمریکا ذخایر نفت خام 2.2
22:30 آمریکا نشست فدرال رزرو
Thu , November 21 2019
05:30 نیوزیلند مخارج کارت اعتباری (سالانه) 4.8%
08:00 ژاپن تمام فعالیت های صنعتی (ماهانه) 0%
13:00 انگلستان استقراض خالص بخش عمومی 8.7
16:00 اروپا نشست سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا
17:00 کانادا تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی ADP 28.2
17:00 آمریکا شاخص کارخانجات فدرال فیلادلفیا 5.6
17:00 آمریکا مدعیان بیکاری 225
17:10 کانادا سخنرانی پولوز، رییس بانک کانادا
18:30 اروپا شاخص اطمینان مصرف کننده 8-
18:30 آمریکا شاخص پیشتاز CB (ماهانه) 0.1%-
18:30 آمریکا فروش خانه های موجود 5.38
19:00 کانادا بررسی سیستم مالی بانک کانادا
19:00 آمریکا ذخایر گاز طبیعی 3
Fri , November 22 2019
01:30 استرالیا شاخص مدیران خرید تولیدی 50
01:30 استرالیا شاخص مدیران خرید بخش خدمات 50.1
03:00 ژاپن خالص شاخص هزینه مصرف کننده (سالانه) 0.3%
04:00 ژاپن شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 48.4
10:30 آلمان تولید ناخالص داخلی (فصلی) 0.1%
11:30 اروپا سخنرانی لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا
11:45 فرانسه شاخص مدیران خرید بخش خدمات 52.9
11:45 فرانسه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 50.7
12:00 آلمان شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 42.1
12:00 آلمان شاخص مدیران خرید بخش خدمات 51.6
12:30 اروپا شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 45.9
12:30 اروپا شاخص مدیران خرید بخش خدمات 52.2
16:30 اروپا سخنرانی ویدمن، رییس بوبا آلمان
17:00 کانادا شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) 0.2%-
17:00 کانادا شاخص خرده فروشی (ماهانه) 0.1%-
18:15 آمریکا شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 51.3
18:15 آمریکا شاخص مدیران خرید بخش خدمات 50.6
18:30 آمریکا انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان 2.5%
18:30 آمریکا تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان 95.7
close Menu
ورود عضویت