تقویم
زمان فعلی 2019/10/21 - 05:47
میزان اهمیت تاریخ کشور رویداد مقدار واقعی پیش بینی قبلی
Mon , October 14 2019
00:00 ژاپن تعطیلی بانک -- -- --
00:00 چین وام های جدید -- 1350 1210
00:00 چین ذخایر پولی M2 (سالانه) -- 8.3% 8.2%
00:00 کانادا تعطیلی بانک -- -- --
00:00 آمریکا تعطیلی بانک -- -- --
06:25 چین تراز تجاری بر مبنای دلار 39.7 35.1 34.8
06:28 چین تراز تجاری 275 254 240
09:30 آلمان شاخص هزینه عمده فروشی (ماهانه) 0.4%- 0.2%- 0.8%-
12:30 اروپا تولیدات صنعتی -- 0.3% 0.4%-
15:40 آمریکا سخنرانی کانلیف، عضو کمیته سیاست های پولی -- -- --
Tue , October 15 2019
00:00 آمریکا تراز بودجه فدرال -- -- 200.3-
00:00 انگلستان حراج اوراق قرضه 10 ساله -- -- 1.9|0.55
00:00 نیوزیلند شاخص هزینه GDT -- -- 0.2%
01:15 نیوزیلند شاخص ورود توریست ها (ماهانه) 1.4% -- 1.3%
04:00 استرالیا نشست تعیین سیاست های پولی -- -- --
04:00 ژاپن سخنرانی کورودا، رییس بانک ژاپن -- -- --
05:00 چین شاخص هزینه مصرف کننده (سالانه) 3% 2.9% 2.8%
05:00 چین شاخص هزینه تولیدکننده (سالانه) 1.2%- 1.2%- 0.8%-
08:00 ژاپن تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2%- 1.2%- 1.2%-
08:00 ژاپن فعالیت صنعتی (ماهانه) 0.4% 0.6% 0.1%
10:00 سوییس شاخص هزینه تولیدکننده (ماهانه) 0.3%- 0.1%- 0.2%-
10:15 اروپا شاخص هزینه مصرف کننده نهایی (ماهانه) 0.3%- 0.3%- 0.3%-
12:00 انگلستان سخنرانی کارنی، رییس بانک انگلستان -- -- --
12:00 انگلستان شاخص میانگین درآمدها 3.8% 4% 4%
12:00 انگلستان تغییرات بیکاری 21.1 21.3 28.2
12:00 انگلستان نرخ بیکاری 3.9% 3.8% 3.8%
12:30 آلمان تمایلات اقتصادی ZEW 22.8- 27- 22.5-
12:30 اروپا تمایلات اقتصادی ZEW 23.5- 26.7- 22.4-
16:00 انگلستان سخنرانی ولیگ عضو کمیته سیاست های پولی -- -- --
16:00 آمریکا شاخص کارخانجات -- 1.1 2
20:15 آمریکا سخنرانی جورج، عضو فدرال رزرو -- -- --
22:50 آمریکا سخنرانی بولارد، عضو فدرال رزرو -- -- --
Wed , October 16 2019
01:15 نیوزیلند شاخص هزینه مصرف کننده (فصلی) 0.7% 0.6% 0.6%
03:00 استرالیا شاخص پیشتاز MI (ماهانه) 0.1%- -- 0.3%-
12:00 انگلستان شاخص هزینه تولیدکننده - ورودی (ماهانه) 0.8%- 0.2% 0.1%-
12:00 انگلستان شاخص هزینه مصرف کننده (سالانه) -- 1.8% 1.7%
12:00 انگلستان خالص شاخص هزینه مصرف کننده (سالانه) 1.7% 1.7% 1.5%
12:00 انگلستان شاخص هزینه مسکن (سالانه) 1.3% 0.9% 0.7%
12:00 انگلستان شاخص هزینه تولیدکننده - خروجی (ماهانه) 0.1%- -- 0.1%-
12:00 انگلستان شاخص هزینه خرده فروشی (سالانه) 2.4% 2.7% 2.6%
12:30 اروپا خالص شاخص هزینه مصرف کننده نهایی (سالانه) -- 1% 1%
12:30 اروپا تراز تجاری -- 18.6 19
12:30 اروپا شاخص هزینه مصرف کننده نهایی (سالانه) -- 0.9% 0.9%
13:05 آلمان حراج اوراق قرضه 30 ساله 1.9|0.63 -- 1.2|0.05
16:00 آمریکا خالص شاخص خرده فروشی (ماهانه) -- 0.2% 0%
16:00 آمریکا شاخص خرده فروشی (ماهانه) -- 0.3% 0.4%
16:00 کانادا خرید دارایی های خارجی -- -- 1.17-
16:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده - Trimmed (سالانه) -- 2.1% 2.1%
16:00 کانادا خالص شاخص هزینه مصرف کننده (ماهانه) -- -- 0.1%-
16:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده - Median (سالانه) -- 2.1% 2.1%
16:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده (ماهانه) -- 0.3%- 0.1%-
16:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده - Common (سالانه) -- 1.8% 1.8%
16:30 انگلستان سخنرانی کارنی، رییس بانک انگلستان -- -- --
16:30 آمریکا سخنرانی ایوانز، عضو فدرال رزرو -- -- --
17:30 آمریکا ذخایر تجاری (ماهانه) -- -- 0.4%
17:30 آمریکا شاخص بازار مسکن NAHB -- -- 68
20:30 آلمان سخنرانی ویدمن، رییس بوبا -- -- --
21:30 آمریکا بیژ بوک -- -- --
22:30 آمریکا سخنرانی برینارد، عضو فدرال رزرو -- -- --
23:30 آمریکا خرید طولانی مدت TIC -- -- 84.3
Thu , October 17 2019
00:00 استرالیا شاخص اطمینان کسب و کار NAB 2- -- 5
01:40 استرالیا سخنرانی دبل، معاون بانک مرکزی استرالیا -- -- --
02:00 انگلستان سخنرانی کارنی، رییس بانک انگلستان -- -- --
04:00 استرالیا تغییرات اشتغال 14.7 15.3 34.7
04:00 استرالیا نرخ بیکاری 5.2% 5.3% 5.3%
09:30 سوییس تراز تجاری 4.02 2.47 1.59
11:30 ایتالیا تراز تجاری 2.59 6.21 7.63
12:00 انگلستان شاخص خرده فروشی (ماهانه) 0% 0.1%- 0.3%-
12:00 انگلستان بررسی شرایط اعتبارات بانک انگلستان -- -- --
12:26 اسپانیا حراج اوراق قرضه 10 ساله 2.5|0.25 -- 1.4|0.12
16:00 آمریکا مدعیان بیکاری -- 212000 210000
16:00 کانادا فروش کارخانجات (ماهانه) -- -- 1.3%-
16:00 آمریکا تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی ADP -- -- 49.3
16:00 آمریکا شاخص کارخانجات فدرال فیلادلفیا -- 7.3 12
16:00 آمریکا مجوزهای ساختمانی -- 1.34 1.43
16:00 آمریکا آغاز خانه سازی -- 1.32 1.36
16:45 آمریکا تولیدات صنعتی (ماهانه) -- 0.1%- 0.6%
16:45 آمریکا نرخ بهره برداری از ظرفیت ها -- 77.7% 77.9%
17:00 انگلستان شاخص پیشتاز CB (ماهانه) -- -- 0.2%-
18:00 آمریکا ذخایر گاز طبیعی -- -- 98
18:30 آمریکا ذخایر نفت خام -- -- 2.9
21:30 آمریکا سخنرانی باومن، عضو فدرال رزرو -- -- --
21:30 آمریکا سخنرانی ایوانز، عضو فدرال رزرو -- -- --
23:50 آمریکا سخنرانی ویلیامز، عضو فدرال رزرو
Fri , October 18 2019
00:00 همه کشور ها نشست صندوق بین المللی پول
03:00 ژاپن خالص شاخص هزینه مصرف کننده (سالانه) -- 0.3% 0.5%
05:30 چین نرخ بیکاری -- -- 5.2%
05:30 چین تولید ناخالص داخلی -- 6.1% 6.2%
05:30 چین سرمایه گذاری دارایی های ثابت -- 5.5% 5.5%
05:30 چین کنفرانس مطبوعاتی NBS
05:30 چین شاخص خرده فروشی (سالانه) -- 7.8% 7.5%
11:30 اروپا حساب جاری -- 21.3 20.5
17:30 آمریکا سخنرانی جورج، عضو فدرال رزرو
17:30 آمریکا شاخص پیشتاز CB (ماهانه) -- 0.1% 0%
19:00 آمریکا سخنرانی کلاریدا، عضو فدرال رزرو
Mon , October 21 2019
00:00 آمریکا تراز بودجه فدرال 83.5 200.3-
00:00 آلمان گزارش ماهانه بوبا
00:00 کانادا انتخابات فدرال
02:31 انگلستان شاخص هزینه مسکن (ماهانه) 0.6% 0.2%-
03:20 ژاپن تراز تجاری 0.10- 0.17- 0.12-
05:30 نیوزیلند مخارج کارت اعتباری (سالانه) 4.8% 6%
08:00 ژاپن فعالیت های صنعتی (ماهانه) 0% 0.1% 0.2%
09:30 آلمان شاحص هزینه تولیدکننده (ماهانه) 0.1%- 0.5%-
11:50 انگلستان سخنرانی هالدن، عضو کمیته سیاست های پولی
Tue , October 22 2019
12:30 انگلستان استقراض خالص بخش عمومی 5.8
13:30 آلمان انتظارات سفارشات صنعتی CBI 28-
16:00 کانادا خالص خرده فروشی (ماهانه) 0.1%-
16:00 کانادا شاخص خرده فروشی (ماهانه) 0.4%
17:30 آمریکا فروش خانه های موجود 5.49
17:30 آمریکا شاخص کارخانجات ریچموند 9-
18:00 استرالیا شاخص پیشتاز CB (ماهانه) 0.2%-
18:00 کانادا بررسی چشم انداز تجاری بانک کانادا
Wed , October 23 2019
00:00 آلمان حراج اوراق 10 ساله 2.4|0.61-
01:15 نیوزیلند تراز تجاری 1565-
01:50 استرالیا سخنرانی کنت، معاون بانک استرالیا
16:00 کانادا عمده فروشی (ماهانه) 1.7%
16:30 آمریکا شاخص هزینه مسکن (ماهانه) 0.4%
17:30 اروپا شاخص اطمینان مصرف کننده 7-
18:00 آمریکا ذخایر نفت خام
Thu , October 24 2019
01:30 استرالیا شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 50.3
01:30 استرالیا شاخص مدیران خرید بخش خدمات 52.5
04:00 ژاپن شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 48.9
10:30 اسپانیا نرخ بیکاری 14%
10:45 فرانسه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 50.1
10:45 فرانسه شاخص مدیران خرید بخش خدمات 51.1
11:00 آلمان شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 41.7
11:00 آلمان شاخص مدیران خرید بخش خدمات 51.4
11:30 اروپا شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 45.7
11:30 اروپا شاخص مدیران خرید بخش خدمات 51.6
12:00 انگلستان مجوزهای ناخالص رهنی 42.6
15:15 اروپا نرخ بهره اصلی 0% 0%
15:15 اروپا بیانه کمیته سیاست های پولی
16:00 اروپا کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
16:00 آمریکا خالص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) 0.5%
16:00 آمریکا سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) 0.2%
16:00 آمریکا مدعیان بیکاری
16:30 چین شاخص پیشتاز CB (ماهانه)
16:30 اروپا فضای کسب و کار NBB بلژیک 5.7-
17:15 آمریکا شاخص مدیران خرید بخش تولیدی 51.1
17:15 آمریکا شاخص مدیران خرید بخش خدمات 50.9
17:30 آمریکا فروش خانه های نوساز 713
18:00 آمریکا ذخایر گاز طبیعی
Fri , October 25 2019
09:30 آلمان وضعیت مصرف کننده Gfk 9.9
11:30 آلمان فضای کسب و کار Ifo 94.6
17:30 آمریکا تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان 96
17:30 آمریکا انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان 2.5%
close Menu
ورود عضویت