تقویم
زمان فعلی 2019/08/20 - 14:46
میزان اهمیت تاریخ کشور رویداد پیش بینی قبلی
آلمان حراج اوراق قرضه 30 ساله آلمان -- 1.1|0.30
همه کشور ها کنفرانس Jackson Hole -- --
همه کشور ها کنفرانس سیاست های اقتصادی Jackson Hole -- --
آلمان گزارش ماهانه بوبا آلمان -- --
نیوزیلند شاخص هزینه GDT -- 2.6%-
Mon , August 19 2019
03:15 نیوزیلند شاخص هزینه تولیدکننده - ورودی (فصلی) 0.6%- 0.9%-
03:15 نیوزیلند شاخص هزینه تولیدکننده - خروجی (فصلی) 0.4%- 0.5%-
03:31 انگلستان شاخص هزینه مسکن (ماهانه) -- 0.2%-
04:20 ژاپن تراز تجاری 0.15- 0.03-
12:30 اروپا حسابهای جاری 32.2 29.7
13:30 اروپا شاخص هزینه مصرف کننده نهایی خالص (سالانه) 0.9% 0.9%
13:30 اروپا شاخص هزینه مصرف کننده نهایی (سالانه) 1.1% 1.1%
Tue , August 20 2019
06:00 استرالیا نشست سیاست های پولی -- --
10:30 آلمان شاخص هزینه تولیدکننده آلمان (ماهانه) 0.0% 0.4%-
10:30 سوییس تراز تجاری 3.87 4.10
14:30 انگلستان انتظارات سفارشات صنعتی CBI 25- 34-
17:00 کانادا میزان فروش کارخانجات (ماهانه) 1.8%- 1.6%
19:00 استرالیا شاخص پیشتاز CB (ماهانه) -- 0.1%-
Wed , August 21 2019
02:30 آمریکا سخنرانی کوارلز عضو فدرال رزرو -- --
05:00 استرالیا شاخص پیشتاز MI -- 0.1%-
07:30 نیوزیلند مخارج کارت اعتباری (سالانه) -- 6.6%
13:00 انگلستان استقراض خالص بخش عمومی 3.7- 6.5
17:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده (ماهانه) 0.1% 0.2%-
17:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده (trimmed) (سالانه) 2% 2.1%
17:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده (common) (سالانه) 1.8% 1.8%
17:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده (median) (سالانه) 2.1% 2.2%
17:00 کانادا شاخص هزینه مصرف کننده خالص (ماهانه) -- 0.0%
18:30 آمریکا فروش خانه های موجود 5.41 5.27
19:00 آمریکا موجودی نفت خام -- --
22:30 آمریکا نشست فدرال رزرو -- --
Thu , August 22 2019
03:30 استرالیا شاخص مدیران خرید کارخانجات -- 51.6
03:30 استرالیا شاخص مدیران خرید بخش خدمات -- 52.3
05:00 ژاپن شاخص مدیران خرید کارخانجات 49.8 49.4
09:00 ژاپن تمام فعالیت های صنعتی (ماهانه) -- 0.3%
11:45 فرانسه شاخص مدیران خرید بخش خدمات 52.5 52.6
11:45 فرانسه شاخص مدیران خرید کارخانجات 49.5 49.7
12:00 آلمان شاخص مدیران خرید بخش خدمات 54.1 54.5
12:00 آلمان شاخص مدیران خرید کارخانجات 43.1 43.2
12:30 اروپا شاخص مدیران خرید بخش خدمات 53 53.2
12:30 اروپا شاخص مدیران خرید کارخانجات 46.3 46.5
14:30 انگلستان فروش نقدی CBI 13- 16-
16:00 اروپا نشست بانک مرکزی اروپا -- --
17:00 آمریکا مدعیان بیکاری 217 220
17:00 کانادا شاخص عمده فروشی (ماهانه) 0.2%- 1.8%-
18:15 آمریکا شاخص مدیران خرید کارخانجات 50.5 50.4
18:15 آمریکا شاخص مدیران خرید بخش خدمات 52.9 53
18:30 آمریکا شاخص پیشتاز CB (ماهانه) 0.2% 0.3%-
18:30 اروپا شاخص اطمینان مصرف کننده 7- 7-
19:00 آمریکا ذخایر گاز طبیعی -- 49
Fri , August 23 2019
03:15 نیوزیلند شاخص خرده فروشی (فصلی) 0.1% 0.7%
03:15 نیوزیلند شاخص خرده فروشی خالص (فصلی) 0.2% 0.7%
04:00 ژاپن شاخص هزینه مصرف کننده خالص (سالانه) 0.6% 0.6%
17:00 کانادا شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) 0.1%- 0.3%-
17:00 کانادا شاخص خرده فروشی (ماهانه) 0.3%- 0.1%-
17:00 کانادا سود مشارکت (فصلی) -- 0.3%-
17:30 چین شاخص پیشتاز CB (ماهانه) -- 0.9%
17:30 اروپا فضای کسب و کار NBB بلژیک 6- 5-
18:30 آمریکا سخنرانی پاول رییس فدرال رزرو -- --
18:30 آمریکا فروش خانه های نوساز 645 646
ورود عضویت
آموزش
مقدمه